Regler for arrangementene

Det er viktig at alle setter seg inn i, og følger reglene. dersom disse blir brutt, kan det før til bortvising fra lokalet, eller utestengelse.

 • 1 Rusfritt arrangement

  §1-1 Røyking er ikke tillatt i nærheten av arrangementet. Det skal skje på utsiden av lokalet og utenfor syns rekkevidde for deltakere på innsiden.

  §1-2 Det er nulltoleranse for alkohol og annen rus under arrangementet. Ved mistanke om oppbevaring eller promille under arrangementet kan vaktene gjennomføre bag søk eller kontakte politiet.

  §1-3Alkoholfritt alkohol er ikke tillatt i lokalet, dette vil bli fratatt under arrangementet og levert tilbake ved avreise.

 • 2 Ulovlige gjenstander

  §2-1 Ulovlige gjenstander som softgun, kniver, sprettert, fyrverkeri o.s.v. er ikke tillatt på arrangementet.

 • 3 Hærverk og tyveri

  §3-1 Hæverk som påfører skade på privat personer eller lokalet sine eiendeler vil bli bortvist og anmeldt til politiet etter vurdering av skadeomfanget.

  §3-2 Tyveri av privat eller lokale sine eiendeler vil bli anmeldt til politiet.

  §3-3 Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for sitt utstyr under arrangementet. Arrangør kan ikke belastes for tyveri eller skade på utstyr som skyldes feil utenfor arrangørs kontroll, f.eks. lynskader, hærverk m.m.

 • 4 Premier

  Premier som er en fysisk tinggis direkte til vinner/vinnere under premieutdelingen. Pengepremier overføres til deltakers konto etter LAN (ofte til klanleder som igjen fordeler dette). Pengepremiene må ses på som et estimert beløp basert på deltakelse tidligere år, om konkurransen ikke får nok deltakere kan premiebeløpet reduseres til å reflektere antallet som deltar.

 • 5 Personvern

  Vi innhenter bare de personopplysninger du oppgir til oss, disse er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å gruppere dine opplysninger i segmenter for bruk i samarbeid med våre sponsorer. Dette for å kunne tilby relevante tilbud og gadgets basert på interesser/spørsmålsbesvarelser som du har gitt. Opplysninger blir ikke benyttet til aktiviteter som ikke har med våre arrangementer å gjøre. Vi vil ikke dele din opplysninger med andre.

HUSK Å MELDE DEG PÅ!

Du er ikke påmeldt før du har fullført påmeldingen og fått tildelt plass

Meld deg på