Det er viktig at alle setter seg inn i, og følger reglene. Dersom disse blir brutt, kan det føre til bortvisning fra lokalet, eller i verste fall utestengelse fra fremtidige arrangement.

 1. Rusfritt arrangement
  1. Røyking er ikke tillatt i nærheten av arrangementet. Det skal skje på utsiden av lokalet og utenfor synsrekkevidde for deltakere på innsiden.
  2. Det er nulltoleranse for alkohol og annen rus under arrangementet. Ved mistanke om oppbevaring av alkohol eller at deltaker har promille under arrangementet, kan vaktene lete gjennom bagasje, utføre promilletest, og i ytterste fall kontakte politiet.
  3. Alkoholfritt øl o.l. er heller ikke tillatt, dette vil bli fratatt under arrangementet og levert tilbake ved avreise.
 2. Ulovlige gjenstander
  1. Ulovlige gjenstander som softgun, kniver, sprettert, fyrverkeri o.s.v. er ikke tillatt på arrangementet.
 3. Hærverk og tyveri
  1. Deltakere som påfører skade på privatpersoners, Lan-E eller lokalene sine eiendeler vil bli bortvist og anmeldt til politiet etter vurdering av skadeomfanget.
  2. Tyveri av andre deltakere eller Lan-E sine eiendeler vil bli anmeldt til politiet.
  3. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for sitt utstyr under arrangementet. Arrangør kan ikke belastes for tyveri eller skade på utstyr som skyldes feil utenfor arrangørs kontroll, f.eks. lynskader, hærverk m.m.
 4. Premier
  1. Premier som er en fysisk gjenstand gis direkte til vinner/vinnere under premieutdelingen.
  2. Pengepremier overføres til deltakers konto etter LANet (ved lagkonkurranser overføres premien til lagleder, som igjen fordeler dette til lagmedlemmene).
  3. Annonserte pengepremier må sees på som et estimert beløp, basert på deltakelse og interesse tidligere år. Dersom det er betydelig mindre interesse enn forventet, kan premiebeløpet reduseres for å reflektere dette.
 5. Aldersgrenser
  1. Lan-E har ikke mulighet for å kontrollere hvorvidt en deltaker drikker energidrikke på arrangementet eller ikke. Dette må hvert hjem ta opp med sin deltaker.
  2. Lan-E har ikke mulighet for å kontrollere aldersgrense på spillene deltakerne spiller. Dette er eventuelt noe hvert hjem må ta opp med sin deltaker.
 6. Personvern
  1. Vi innhenter bare de personopplysningene som er nødvendige for at du skal kunne delta på og være trygg på våre arrangementer. Lan-E er medlem av Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser, og får gjennom dem kulturmidler fra Frifond. Personopplysninger knyttet til medlemmer i Lan-E vil bli delt med Hyperion for å dokumentere antall medlemmer som engasjerer seg på Lan-E sine arrangementer.
  2. Ved uønskede hendelser eller ulykker, vil opplysningene kunne bli brukt for å kontakte foresatte og/eller nødetater.
  3. Utover punktene nevnt over, vil ikke dine personopplysninger bli delt med andre.

Kardemommeloven oppsummerer godt hvordan vi vil ha det på LAN-E:

"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil."

HUSK Å MELDE DEG PÅ!

Du er ikke påmeldt før du har fullført påmeldingen og valgt plass

Meld deg på